Huwelike aan aanwasbedeling

Elke huwelik buite gemeenskap van goed ingevolge huweliksvoorwaardes waardeur gemeenskap van goed en gemeenskap van wins en verlies uitgesluit word, wat na die inwerkingtreding van hierdie Wet gesluit word, is aan die aanwasbedeling uiteengesit in hierdie Hoofstuk onderworpe, behalwe vir sover diƩ bedeling uitdruklik deur die huweliksvoorwaardes uitgesluit word.

Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55