HVK Registrasie Koste

 

All inclusive costs/Alles insluitende Fooi:

 

Drafting of Antenuptial Contract/Opstel HVK                                       R125-00

 

Drafting of Power of Attorney/Opstel Volmagte                                    R135-00

 

Signature before a Notary/Ondertekening voor Notaris                          R250-00

 

Tending to registration at the Registrar of Deeds/Registrasie

in Aktekantoor                                                                                         R180-00

 

Disbursements: Registrar of Deeds fee/

 Uitbetalings: Registrateur van Aktes fooi                                              R260-00

 

Total/Totaal                                                                                            R950-00

 

 

Our bank account details and payment instructions will be

supplied on our invoice/Ons Banbesonderhede sal verskaf word

op ons faktuur wat ons aan u sal lewer. 

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55