Skenkings tussen gades toelaatbaar

Skenkings tussen gades toelaatbaar.—Behoudens die bepalings van die Insolvensiewet, 1936 (Wet No. 24 van 1936), is geen transaksie voor of na die inwerking-treding van hierdie Wet uitgevoer nietig of vernietigbaar slegs omdat dit op ’n skenking tussen gades neerkom nie.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55