Uitstel van voldoening aan aanwasvordering

’N Hof kan op aansoek van iemand teen wie ’n aanwasvordering afdwingbaar is, gelas dat voldoening aan die vordering uitgestel word op die voorwaardes, met inbegrip van voorwaardes betreffende die stel van sekerheid, die betaling van rente, die betaling van paaiemente, en die lewering of oordrag van bepaalde bates, wat die hof billik ag.

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55