Verbeuring van reg op aanwasbedeling

Die reg om ingevolge hierdie Hoofstuk in die aanwas van ’n gade se boedel te deel, is ’n vermoënsregtelike voordeel wat, by egskeiding, in die geheel of gedeeltelik verbeurd verklaar kan word.

 

 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55