Verpligting om besonderhede van waarde van boedel te versterk

Wanneer dit nodig is om die aanwas van ’n gade of ’n oorlede gade se boedel te bepaal, moet daardie gade of die eksekuteur van die oorlede gade se boedel, na gelang van die geval, binne ’n redelike tyd op aanvraag deur die ander gade of die eksekuteur van die boedel van die ander gade, na gelang van die geval, volledige besonderhede van die waarde van daardie boedel verstrek.

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55