Huiskoop kontrak wenke

 

 

Om huis te koop is waarskynlik die grootste en belangrikste belegging wat u ooit sal maak.

 

Wanneer u ‘n huis kry wat u wil koop en voor u enige koopkontrak (soms ook verwys na as ‘Aanbod om te koop’) onderteken, volg hierdie eenvoudige riglyne:

 

 

• Ondersoek die huis ten volle. Vra uit oor die dak, geute, elektriese bedrading, fondasie, ens. Indien u enige twyfel het, nader ‘n kenner om die huis te ondersoek. As daar enige gebreke is, maak voorsiening in die koopkontrak vir die herstel daarvan deur die verkoper op sy onkoste.

 

• Voordat u ‘n koopkontrak onderteken, gee die dokument aan u prokureur om dit na te gaan. Vra vrae oor enige iets wat nie duidelik is nie.

 

• Doen navraag oor enige addisionele koste, soos belasting en oordragkoste – u prokureur sal die antwoorde hê. Alle bepalings en beloftes moet deel vorm van die geskrewe kontrak. Mondelinge ooreenkomste is nie afdwingbaar nie. ‘n Dokument wat deur u onderteken is en toe deur die koper aanvaar is, kan ‘n bindende ooreenkoms word.

 

 

• Maak seker dat u finansiële posisie gesond is. As u ‘n verbandlening nodig het, maak ook voorsiening vir die kostes van waardasie van die eiendom en van registrasie – u prokureur kan u hiervan vertel.

 

• Indien u nie seker is of dit vir u moontlik sal wees om ‘n lening te verkry wat vir die koopprys en/of ander kostes voorsiening sal maak nie, maak die verkoop onderhewig aan die verkryging van ‘n lening.

 

• Maak seker dat die koopkontrak voorsiening maak vir die uitreiking van ‘n kewersertifikaat vir die onkoste van die verkoper in die Kaap provinsies en KwaZulu- Natal, en vir ‘n sertifikaat van nakoming met betrekking tot die elektriese installasie in al die provinsies.

 

• Vereis die verkoper ‘n deposito op die verkoopprys?

 

As dit die geval is, reël vir betaling in trust aan enige prokureur hangende oordrag en vir veilige bewaring in ‘n spesiale spaarrekening totdat die huis in u naam is. Met die toestemming van beide partye mag die prokureur hierdie gelde belê onderhewig aan die voorwaarde dat die rente verdien vir u eie rekening sal wees.

 

• Maak seker van die datum van okkupasie in die koopkontrak. As u intrek voordat die huis in u naam is, sal daar van u verwag word om huur te betaal. Maak seker wie verantwoordelik is vir die betaling van belastings, heffings en versekeringspremies in hierdie tydperk. Indien die koop deur die mat val nadat u ingetrek het, sal u uit die aard van die saak weer moet uittrek met die gepaardgaande uitgawes en ongerief.

 

• As die verkoper enige artikels soos plante, kaste, ens. wil verwyder, moet dit duidelik in die kontrak uiteengesit word. Enige los artikels (soos gordyne, swembadtoerusting, ens.) moet ook gespesifiseer word.

 

Thursday, 16 February 2017 Posted in Property Law and Conveyancing

Leave a comment

You are commenting as guest.
UA-1709631-55